Företag och kontor

Med digitala skärmar på ert företag eller kontor kan ni enkelt och effektivt kommunicera internt. Brådskande information, personalaktiviteter, kommande händelser, nyheter och statistik kan enkelt och direkt visas med Cleversign.

Digital trapphustavla - informationstavla trapphus och trappregister