Företag och kontor

Företag och kontor

Företag och kontor

Med digitala skärmar på ert företag eller kontor kan ni enkelt och effektivt kommunicera internt. Brådskande information, personalaktiviteter, kommande händelser, nyheter och statistik kan enkelt och direkt visas med CleverSign. Påminn om gemensamma mål och håll motivationen i topp, lyft fram prestationer av medarbetare, visa senaste försäljningssiffrorna eller kvartalsrapporten. Digital signage är ett måste för framtidens företag och kontor.

Ni kan även informera besökare om öppettider, information, nyheter och sociala medier.